Kvalitetspolitik

Målsætning

Det er Engelsviken Cannings målsætning at producere og markedsføre produkter og samarbejdsløsninger til en konkurrencedygtig pris og aftalt kvalitet, således at vore kunders behov og forventninger bliver afdækket til fulde.

Det skal være uden risiko at konsumere vore produkter, og de skal være fremstillet og markedsført efter de gældende regler ud gennem europa.

Ledelsesgennemgang

Ledelsen skal have en gennemgang af kvalitet mindst 1 gang om året. Gennemgangen skal inkludere: Interne/eksterne revisioner, forrige ledelses gennemgang,  kundetilbagemeldinger, afvig og korrigerende tiltag, resultatgennemgang, anmeldelser af det HACCP-baserede  system, udvikling af videnskabelig information af betydning for produkterne, ressourcebehov samt gennemgang af resultat fra tilbagekaldingstest.

Kvalitetspolitik 

  • ECD har som sin kvalitetspolitik at tilbyde og levere produkter efter begreberne "Kvalitet, Tradition og Fagkundskab".
  • Vores produkter skal opfattes og være blandt de bedste på markedet.
  • Vi vil motivere vores medarbejdere gennem løbende oplæring, således at deres faglige dygtighed, kvalitetsbevidsthed og trivsel fremmes på arbejdspladsen.

For at få til dette skal vi have en ledelse som: 

  • Arbejder for at sikre at kvalitetspolitik og mål bliver forstået og praktiseret på alle niveauer i virksomheden.
  • Stiller ressourcer til disposition for etablering og drift af et hensigtsmæssigt  kvalitetssikringssystem.
  • Øger forståelse og engagement for gennemføring af kvalitetssikringssystemet hos medarbejdere og leverandører.

Have medarbejdere som: 

  • Reagerer på kvalitetsafvig og tager initiativ til forbedringer af eget arbejde
  • Tager ansvar for at tilfredsstille kundernes behov og forventninger.
  • Kender og forstår Engelsviken Canning's kvalitetspolitik og målsætninger.