Marine Stewardship Council

Hvad er MSC?
Marine Stewardship Council, som oversættes til dansk nogenlunde således „Rådgivning til Bevaring af Havet", er en uafhængig, global og ikke-kommerciel organisation, som blev stiftet i 1992 med det formål at finde en løsning på problemet omkring overfiskeri. Mange verdenshave bliver så voldsomt befisket, at fiskebestandene i hele verden langsomt aftager. Dette beskadiger de maritime økosystemer samt hele verdens fiskeindustri. MSC har udviklet en miljøstandard, efter hvilken fiskerierne rundt omkring i verden uafhængigt kan lade sig bedømme. Opfylder man disse standardprincipper, må man påføre sine produkter det blå MSC-mærke.

Hvad betyder MSC-mærket?
Produkter med MSC-mærket garanterer en miljøvenlig fiskefangst.

MSCs tre principper:

  • Fiskebestandenes tilstand
    Fiskeriet bør være sådan udformet, at overfiskeri og udtømmelse af fiskebestandene undgås. Fiskebestandene skal beviseligt kunne regenerere sig selv, og fiskeriet må ikke ændre på fiskebestandenes sammensætning af alder, køn og genetik.

  • Fiskeriets påvirkning af havmiljøet
    Fiskeriet skal tage hensyn til havets økosystem, hvis struktur, produktivitet, mangfoldighed og funktioner ikke må hæmmes. De naturlige forhold mellem de forskellige arter samt den biologiske mangfoldighed må ikke trues.

  • Fiskeri-styringssystemer
    For hvert enkelt fiskeri skal der kunne forevises et fiskeri-styringssystem, i hvilket der tages hensyn til lokale, nationale og internationale love og retningslinjer. Systemet og dets institutionelle og driftslige standarder skal være rettet mod en bæredygtig udnyttelse af havet.

Engelsviken pakker så vidt det er muligt, alle sine produkter af MSC godkendte råvarer. Vi støtter og forsøger at fremme udviklingen af ikke godkendte råvarer, så vore leverandører bidrager til en forhåbentlig fremtidig certificering af ikke godkendte råvarer.
 
www.msc.org